Спечелете хладилник пълен с продукти BILLA и ваучери за 100, 200 и 500 лв.

Спечелете хладилник пълен с продукти BILLA и ваучери за 100, 200 и 500 лв.

Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.

Към началото на провеждане на Кампанията на територията на България оперират общо 100 (сто) магазина Билла, като в периода на Кампанията се очаква откриване на още BILLA магазини.

В периода на Кампанията БИЛЛА България предлага във всеки магазин BILLA 100 (сто) продукта на промоционална цена, обозначени със знак „Супер цена“.

ТОМБОЛИ
Всяка седмица в периода на Кампанията във всеки магазин BILLA се провежда томбола за спечелване на една от следните награди:
· 1 хладилник с марка Liebherr, модел CU 3311, заедно с продукти с марка Била на стойност 105 лв. (сто и пет лева);
· 1 електронен ваучер за пазаруване на стоки от магазини BILLA на стойност 500 лв. (петстотин лева)
· 5 електронни ваучера за пазаруване на стоки от магазини BILLA, всеки на стойност 200 лв. (двеста лева);
· 10 електронни ваучера за пазаруване на стоки от магазини BILLA, всеки на стойност 100 лв. (сто лева).

В периода на Кампанията томболи се провеждат всяка сряда от 18.00 ч., съответно на 13.04.2016 г, 20.04.2016 г. и 27.04.2016 г.

В новооткритите магазини BILLA Кампанията ще стартира в деня на откриване на съответния магазин. В случай че денят на откриване на магазина съвпадне с деня на провеждане на томбола, първата томбола ще се проведе следващата сряда. Така напр., при откриване на магазин BILLA на 13.04.2016 г., първата томбола ще се проведе на 20.04.2016 г.

Всеки клиент на магазини BILLA, направил покупка на стойност минимум 15 лв. (петнадесет лева), има право да участва в томболите за спечелване на една посочените в т. 5.1. награди. За всяка покупка на стойност минимум 15 лв. (петнадесет лева) към касовия бон автоматично се отпечатва талон, с който клиентът може да участва в томболите.

Една покупка на стойност минимум 15 лв. (петнадесет лева) дава право на един талон, независимо от конкретния размер на сумата над 15 (петнадесет) лв.

Заявяването на участие се извършва като клиентът откъсне талона от касовата бележка, попълни три имена и телефон за контакт, и пусне талона в специално предназначена урна в съответния магазин Билла, в който е извършена покупката. Талонът за участие е валиден, ако е откъснат от касовата бележка и са попълнени коректно всички негови полета.

Всеки клиент може да участва с неограничен брой талони в томболите в периода на Кампанията. Един клиент може да спечели повече от една награда.

Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип в присъствието на клиенти на магазини BILLA. Изтеглят се печеливши клиенти според броя на разпределяните награди, както и 3 резерви. За тегленето се съставя протокол, който се подписва от управителя на съответния магазин BILLA и поне един клиент, участвал в тегленето.

Наградите се теглят на 13.04.2016 г., 20.04.2016 г. и 27.04.2016 г., от 18.00 ч., във всеки магазин BILLA.

Играта изтича на 27.04.2016 г.:

Дни
0
-57
-1
Часа
-1
-6
Минути
-4
-8
Секунди
-2
-6

Tags: , ,

One Response

  1. В предишната игра вси4ко беше фарс! Пе4елиха хора по втория на4ин!

Остави коментар