Спечелете 30 двойни билети за филма “Мисията невъзможна: Престъпна нация”

Спечелете 30 двойни билети за филма "Мисията невъзможна: Престъпна нация"

Участието в Играта е безплатно.

Участието в Играта се осъществява с отбелязването на отговор в анкета, състояща се от 3 (три) въпроса, с по един възможен отговор от 3 (три) зададени, на интернет страницата kino.novatv.bg. С регистрацията и посочването на отговор в анкетата се приема, че конкретния Участник е приел безусловно настоящите Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта.

Печелившите в Играта се определят чрез жребий измежду всички Участници дали по един верен отговор на всички 3 (три) въпроса за периода на Играта.

Спечелената награда от печелившия Участник се предава, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:
1. Участникът се е регистрирал на интернет страницата kino.novatv.bg;
2. Участникът е дал верен отговор и на трите въпроса, публикувани в анкетата на kino.novatv.bg;
3. Участник, избран чрез жребий, е изразил желание да получи наградата.

Със спечелилия Участник следва да се уточнят детайлите за получаването на конкретната награда. В случай че спечелилият Участник не отговаря на посочения от него телефонен номер или на съобщенията, изпратени му до e-mail адреса, посочен в регистрацията, и в рамките на 3 (три) дни от обявяването на печелившите, то не осъществи контакт с Организатора, за печеливш се обявява следващ Участник, изтеглен с жребий.

Наградата се предава лично на спечелилия Участник, като самоличността му се установява с представяне от него на валидна лична карта и след като бъде безспорно установено, че именно това е лицето, което е дало правилни отговори на анкетата на страница kino.novatv.bg. Билетите са валидни от 06.08 до 30.08.2015 г могат да се ползват в кино салоните на Синема Сити и Арена в цялата страна (без 4DX). Предметната награда се получава по следния начин:
– ако победителят е избрал кино от веригата Синема Сити, то той получава предметната награда, заедно с билетите си на касата на киното;
– ако победителят е избрал кино от веригата Арена, то той трябва да ибере офис на ТИП ТОП КУРИЕР (http://courier.bg/bg/offices) , в който да я получи „До поискване“. Ако в населенот му място няма такъв офис, то той ще получи наградата на посочен от него адрес.

Участници, които не са потърсили наградите си в посочените по-горе срокове губят правата си върху тях.

Играта изтича на 02.08.2015 г.:

Дни
0
-86
-8
Часа
0
-3
Минути
-3
-3
Секунди
0
-2

Tags: ,

Остави коментар