Спечелете 6 скутера и 9 iPhone 6 от Coca-Cola

Спечелете 6 скутера и 9 iPhone 6 от Coca-Cola

Спечели СТРАХОТНИ награди!*
*промоцията важи само за сервитьори и бармани

Въвеждай кодовете под капачките на Coca-Cola и Coca-Cola Zero 250 ml и можеш да спечелиш!

Ако работиш зад бара, пред бара или в някое заведение, значи имаш достъп до нашите бутилки от 250 ml. Това ти дава уникалната възможност да спечелиш скутер или iPhone 6, след като регистрираш съответно 48 или 12 от кодовете, които сме скрили под капачките. Остава ти само да се регистрираш и да започнеш да въвеждаш кодове.

Продуктите, участващи в Промоцията, са: Coca-Cola 250 мл. и Coca-Cola Zero 250 мл. идентифицирани с промоционален код под капачката.

За участие в Промоцията, не е необходима покупка на Coca-Cola 250 мл. и Coca-Cola Zero 250 мл. от Участника. Под всяка промоционална капачка има уникален код. Този код ще се използва от Участника. За да използва кода, Участникът трябва да регистрира кода си чрез уебсайта на Промоцията: www.mypromocc.bg Регистрацията се изисква, за да се удостовери самоличността на Участника.

Електронната регистрация трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mypromocc.bg. Електронната регистрация е безплатна и изисква следното:
Номер на мобилен телефон (08x 1234567)
Областен град

При регистрация от Участниците ще бъде поискано да отметнат следните две полета: че са прочели и са съгласни с общите условия; че са на възраст над 18 години.
След първоначалната, всяко следващо влизане в уебсайта става чрез въвеждане на мобилен телефон.

За да бъде допустим за участие в тегленето на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да регистрира изисквания минимум от кодове за всеки месечен период. Кодовете представляват участника, който от своя страна се удостоверява чрез своята електронна поща. Всеки месечен период участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:
a. Минимум 12 кода, за да бъде допустим за участие в тегленето на жребий за спечелване на мобилен телефон – първи награден фонд.
b. Минимум 48 кода, за да бъде допустим за участие в тегленето на жребий за спечелване на скутер – втори награден фонд.

Колкото повече кодове се регистрират, толкова по-голяма е вероятността за спечелване. Например, лице, което е регистрирало 48 кода, има по-голяма вероятност да спечели мобилен телефон от лице, което е регистрирало 12 кода. Същият принцип е приложим за втория награден фонд. Всеки регистриран код трябва да бъде уникален и може да бъде използван само веднъж.

Кодовете могат да се прехвърлят между наградните фондове: Лице с 50 или повече регистрирани кодове е допустимо първо за втория награден фонд. Ако то не спечели при тегленето на жребий, неговите кодове се прехвърлят към тегленето на първия награден фонд, ако неговите кодове не се изтеглят във първото теглене на жребий. Обратно, ако кодовете на Участник са изтеглени в втория награден фонд, Участникът печели наградата в наградния фонд, а неговите кодове (и всички потенциално оставащи кодове, ако са регистрирани повече от необходимия минимум за първия награден фонд) не могат да се прехвърлят друг награден фонд. По същия начин, Участник, който е регистрирал 50 кода, първо попада във втория награден фонд, и в зависимост от тегленето, може или да спечели, или да получи нов шанс с първия награден фонд. Един Участник може да спечели по една награда на период от месец. Един Участник не може да спечели награда от един награден фонд повече от веднъж по време на Промоцията.

Кодове, регистрирани в един период от месец, не могат да се прехвърлят към следващият период.

Налични са общо 15 награди. Наградите са както следва:
9 мобилни телефони
6 скутери

Наградите ще бъдат теглени всеки месец в продължение на общо 3 месеца. Наградите ще бъдат доставени най-късно един месец след като последният победител е поискал своята награда

Играта изтича на 13.09.2015 г.:

Дни
0
-79
-8
Часа
-1
-6
Минути
-5
-7
Секунди
-4
-9

Tags: , , ,

Остави коментар