Спечелете 6000 раници с Easy Credit

Спечелете 6000 раници с Easy Credit

Право на участие в Томболата придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което е сключило в качеството си на Заемател договор за паричен заем с „Изи Асет Мениджмънт“ АД в периода от 01.09.2015г. до 30.09.2015г. включително.

Наградите от томболата са 6000 (шест хиляди) броя раници. Ще бъдат изтеглени общо 6000 печеливши участника в рамките на периода на томболата, като механизмът на провеждане на томболата е следният: Всеки работен ден в периода на провеждане на Томболата ще бъдат теглени на случаен принцип минимум 200 /двеста/ печеливши участници, измежду всички, сключили Договор за паричен заем с Дружеството през предходния ден, които печелят подарък – раница. Дружеството си запазва правото да тегли на ден и повече от 200 печеливши участника, но задължително минимума на печелившите следва да е 200.

Печелившите от томболата ще бъдат теглени на случаен принцип в Централен офис на Дружеството и ще бъдат определени имената на печелившите участници в присъствието на комисия от трима члена, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността на тегленото.

Играта изтича на 30.09.2015 г.:

Дни
0
-80
-3
Часа
-1
-2
Минути
0
-9
Секунди
-1
-5

Tags: , ,

One Response

  1. Страхотни раници !

Остави коментар