СПЕЧЕЛИ 2 кафемашини KRUPS и 1 телевизор PHILIPS от Paradise Center

СПЕЧЕЛИ 2 кафемашини KRUPS и 1 телевизор PHILIPS от Paradise Center

ЛЯТО с Paradise Center! ☀

Пазарувай в Paradise Center за минимум 10 лева в периода от 01.07.2015г. до 31.08.2015г.

Пусни касовата бележка в специална кутия на бюро “Информация” /етаж 0/ и СПЕЧЕЛИ страхотни награди – 2 КАФЕМАШИНИ KRUPS или ТЕЛЕВИЗОР PHILIPS!

Всеки клиент, посетил и направил покупка (покупки) на стойност над 10лв. в магазин от търговския център на „ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР“, може да участва в играта за спечелване на 2 бр. Кафе машини; 1бр. Телевизор за целта е необходимо да попълни талон за участие на информационния център, като му се предоставя плик (в който посочва три имена и телефон за връзка, Е-Mail адрес, и поставя касовата бележка от извършената покупка в рамките на периода на кампанията), и да пусне плика в специалната кутия, поставена на щанд Информация (ниво партер). Пликовете за участие ще се получават на гише “Информация” „ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР“, след предоставяне на касова бележка/и за 2 покупка в центъра. При непълни или неверни данни и/или касови бележки извън срока на кампанията и/или извън „ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР“ същите ще се считат за невалидни и ще бъдат дисквалифицирани от кампанията.

Имената на печелившите ще бъдат изтеглени, на случаен принцип от всички участващи в играта пликове. Ще се изтеглят три печеливши плика. В случай, че наградата не бъде потърсена в 7-дневен срок от изтеглянето и печелившият не отговаря на обажданията на организатора на подадения за връзка телефонен номер, печелившият плик ще се счита за невалиден и наградата няма да бъде предоставена.

Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип както следва; в 15.00ч на 15 юли 2015г. ; в 15.00ч на 30 юли 2015г. и в 14.00ч на 31 август 2015г. в „ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР“ гр. София, бул. „Черни връх “ № 100.

Играта изтича на 31.08.2015 г.:

Дни
0
-83
-3
Часа
-1
-2
Минути
-1
-4
Секунди
-4
-7

Tags: , , , , ,

Остави коментар