Спечели един ден с Baileys и най-добрата си приятелка

Спечели един ден с Baileys и най-добрата си приятелка

Участниците  в играта „Един Ден с Бейлис” трябва да се регистрират с две имена, телефонен номер, адрес и e-mail адрес, както и да приемат приложението на играта и да отговорят на 9 (девет) въпроса. Участието  в играта не изисква покупка.

Всички  участници, които са се регистрирали за участие в играта в приложението участват в томбола, която на произволен приницип определя един победител, в присъствието  на нотариус.

Награда:

Един ден, изпълнен с  активност/ дейности, избрани от Победителя и посочени при участието в играта в приложението на Baileys.

Наградата важи за двама – за Победителя и за посоченo от него лице, което е над 18 години. Baileys ще организира деня в период до 3  месеца след обявяване на Победителя. Конкретните  активности, дейности и локации ще бъдат уточнени с Победителя, след като бъде обявен като се изключат такива, които могат да застрашат здравето и личната  безопосност на Победителя и посоченото от него лице. Всички активности ще се проведат в София и всички разходи по тях ще бъдат поети от Организатора.

Победителят се уведомява с e-mail и телефонно обаждане до 24 часа,  след като се изтегли. Победителят ще се изтегли на 08.04.2014г. в присъствието на нотариус и ще бъде обявен на 08.04.2014г. на официалната facebook страница на Baileys за България

Изтегленият победител трябва да потвърди участието си не по-късно от  11.04.2014 г. включително. Изпратено потвърждение след тази дата се счита за  невалидно.

Играта изтича на 07.04.2014 г.:

Дни
0
-135
0
Часа
0
-3
Минути
-3
0
Секунди
-3
-4

Tags: , , , ,

Остави коментар