Спечели сноуборд или ски от Lidl

Спечели сноуборд или ски от Lidl

Играта се провежда в периода от 26.11.2015 г. до 14.12.2015 г.

За да участва в Играта всеки Участник:

– трябва да закупи минимум 3 продукта с марка Crivit от нашата специалната зимна колекция в магазините на LIDL. Продукти извън зимната колекция не могат да се използват за участие в играта. Продуктите от зимната колекция ще са налични в магазините на Лидл България от 26.11.2015г. до изчерпване на количествата и ще бъдат изложени в обособени маси, около които ще бъде поставен и символът на зимната колекция на LIDL – “Излез навън за зимен fun!“

– трябва да попълни коректно регистрационната форма, която може да бъде намерена на сайта на Лидл България www.lidl.bg/ski, като посочи съответната информация в предвидените за тази цел полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, номер и дата на касовата/ите бележка/и на конкретна/и покупка/и, отговарящи на изискванията по т. 7.1. и след това да натисне бутон „Регистрация“

– се съгласява с настоящите Правила и с Правилата на Лидл България за защита на лични данни.

Не могат да се правят две регистрации с една и съща касова бележка, включително при закупуване на повече от 3 продукта от зимната колекция на Лидл България с една касова бележка. Ако в рамките на периода на Играта Участникът е закупил повече от един път 3 продукта от зимната колекция на Лидл България (т.е. с повече от една касова бележка), всяка касова бележка дава право на отделна регистрация. Участникът няма право да натрупа продукти от няколко отделни покупки (например в две отделни покупки, веднъж да закупи 1 артикул, при второто пазаруване 29. Всеки Участник може да се регистрира неопределен брой пъти през периода на Играта, при условие че са спазени изискванията на Правилата.

Награда

Наградите, които участниците в Играта могат да спечелят при спазване на условията за участие са:

1 х ваучер на стойност 1000 лв. за покупка на сноуборд и автомати Burton,предоставени от магазини Drop in. (ваучерът е валиден за сноуборд и автомати от новата колекция на Burton. Не важи за промоционални намалени стоки.)

1 х ваучер на стойност 1000 лв. за покупка на ски и автомати Dynastar предоставени от магазини Boardshop. (ваучерът е валиден за ски и автомати от новата колекция на Dynastar. Не важи за промоционални и намалени стоки.)
(iii) 3 х багажника за ски.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

Играта изтича на 14.12.2015 г.:

Дни
0
-73
-2
Часа
-2
-2
Минути
-3
-7
Секунди
-4
-5

Tags: , , ,

Остави коментар