Вземи 10% ваучер за следващо пазаруване в ИКЕА

Вземи 10% ваучер за следващо пазаруване в ИКЕА

При покупка в магазин ИКЕА София от 19 до 22 септември, получавате 10% от реално заплатената сума (след приспадане на евентуално използвани отстъпки/ваучери) като отстъпка под формата на ваучер за следващо пазаруване.

Ваучерът е валиден за използване в магазин ИКЕА София от деня, следващ деня на издаването му, до 31 октомври 2015 г.
Ваучерът предоставя еднократно право на отстъпка в размер на стойността, посочена върху него. При използването на ваучера, стойността му се разпределя като пропорционална отстъпка върху цената на всяка една от закупуваните стоки. Разликата между стойността по ваучера и цената на стоките се доплаща.

При замяна или връщане на стоки, за закупуването на които е използван ваучер, неговата стойност не се възстановява. При замяна или връщане на част или всички стоки от покупка, даваща право на придобиването на ваучера, размерът на възстановената сума се намалява с 10% или издаденият ваучер се анулира. Ваучерът може да се използва само като частична отстъпка и не може да се използва за директно получаване на стока/и на цена равна или по-малка от стойността по ваучера. Клиентът няма право да получава себестойността на ваучера в пари. Ваучерът не може да се използва за покупка на храни, напитки и услуги.

Придобиването, както и използването на ваучера не може да се комбинира с други промоции и отстъпки в магазин ИКЕА.
Предложението не важи за ИКЕА онлайн магазин, Център за поръчки Варна и ИКЕА Храни и напитки.

Пълна информация може да намерите в магазин ИКЕА.

Играта изтича на 22.09.2015 г.:

Дни
0
-81
-7
Часа
0
-3
Минути
-2
-9
Секунди
0
-8

Tags: , ,

Остави коментар